Ølholm Vandværk

Vandprøve analyse:

Prøveid: Prøvedato: Prøveudtagningssted: Formål: Omfang: Laboratorie: Journalnr.: Bemærkning:

1884361 2021-04-14 10:10:00 Afg værk
drikkevandskontrol, afgang fra vandværket Driftskontrol Eurofins Danmark A/S 835-2016-80403740 Afg værk


Stof: Mængde: Min.: Max.: Målegrænse: Metode:


Kemiske hovedbestanddele:

Ammoniak+ammonium 0,005 mg/l 0,005 SM 17 udg. 4500

Calcium 71,000 mg/l 0,500 DS/ISO 17294-2

Carbon, organisk, NVOC 1,100 mg/l 0,100 DS/EN 1484

Carbondioxid, aggr. <2,000 mg/l 2,000 DS 236

Hydrogencarbonat 242,000 mg/l 3,000 DS 9963

Jern <0,010 mg/l 0,010 DS/ISO 17294-2

Magnesium 7,300 mg/l 0,100 DS/ISO 17294-2

Mangan <0,002 mg/l 0,002 DS/ISO 17294-2

Methan <0,005 mg/l 0,005 GC, FID

Nitrat 0,570 mg/l 0,300 SM 17 udg. 4500

Nitrit 0,004 mg/l 0,001 SM 17 udg. 4500

Oxygen indhold 9,400 mg/l 0,100 DS/EN 5814

Sulfid-S <0,020 mg/l 0,020 DS 278


Mikrobiologiske parametre:

Coliforme bakterier ved 37grader. <1,000 antal/100 ml 1,000 DS/EN ISO 9308-2:2012

Escherichia.coli <1,000 antal/100 ml 1,000 DS/EN ISO 9308-2:2012

Intestinal enterokokker <1,000 antal/100 ml 1,000 ISO 7899/2

Kimtal ved 22 grader <1,000 antal/ml 1,000 DS/EN ISO 6222


Tilstandsparametre:

Hårdhed, total 12,000 grader dH 0,100 DS/ISO 17294-2

Konduktivitet 41,000 mS/m 15,000 DS/EN 27888:2003 mod. (beregnet ved 20oC)

Temperatur 7,600 grader C 0,000 Ikke oplyst

pH 7,300 pH 0,000 DS/EN ISO 10523


Uorganiske sporstoffer:

Arsen <0,030 µg/l 0,030 DS/ISO 17294-2

Nikkel <0,030 µg/l 0,030 DS/ISO 17294-2


Kontakt driftleder

 

Du er altid velkommen til at kontakte driftlederen ved spørgsmål.

 

Driftleder
Torben Nielsen
Mobil: 23 62 20 39
Mail: drift@olhvand.dk


 

Følg også med på...

 

 

Ølholmby.dk

 

Danske Vandværker

 

Hedensted Kommune

 

 

Vi bruger cookies - Accepter - Læs mere om cookies