Ølholm Vandværk

Vandprøve analyse:

Prøveid: Prøvedato: Prøveudtagningssted: Formål: Omfang: Laboratorie: Journalnr.: Bemærkning:

2114622 2023-08-15 10:42:00 Ølholm Vandværk - Vejlevej 15, taphane
Vejlevej 15
Drikkevandskontrol, udtaget ved forbrugers taphane uden gennemskyl Gruppe A parametre Eurofins Vand Miljø A/S 835-2023-81240279 Håndvask


Stof: Mængde: Min.: Max.: Målegrænse: Metode:


Kemiske hovedbestanddele:

Farvetal-Pt <1,000 mg Pt/l 15,000 1,000 DS/EN ISO 7887

Jern 0,027 mg/l 0,200 0,010 DS/ISO 17294-2

Turbiditet 0,170 FTU 1,000 0,050 DS/EN ISO 7027-1:2016


Mikrobiologiske parametre:

Coliforme bakterier ved 37grader. <1,000 antal/100 ml 0,000 1,000 DS/EN ISO 9308-2:2012

Escherichia coli <1,000 antal/100 ml 0,000 1,000 DS/EN ISO 9308-2:2012

Intestinal enterokokker <1,000 antal/100 ml 0,000 1,000 ISO 7899/2

Kimtal ved 22 grader <1,000 antal/ml 200,000 1,000 DS/EN ISO 6222


Tilstandsparametre:

Konduktivitet 46,000 mS/m 30,000 15,000 DS/EN 27888:2003 mod. (beregnet ved 20oC)

Temperatur 18,100 grader C 0,000 Ikke oplyst

pH 7,400 pH 7,000 8,500 0,000 DS/EN ISO 10523


Kontakt driftleder

 

Du er altid velkommen til at kontakte driftlederen ved spørgsmål.

 

Uden for bestyrelsen

Driftleder
Torben Nielsen
Mobil: 23 62 20 39
Mail: drift@olhvand.dk


 

Følg også med på...

 

 

Ølholmby.dk

 

Danske Vandværker

 

Hedensted Kommune