Ølholm Vandværk

Nyheder


14-08-2022

Nomal Drift

Normal drift d. 14-08-2022 kl. 08:17


02-08-2022

Ledningsarbejde

Til forbrugerne på Vejlevej 12 til 24 og 21 til 33 samt Holmdalsvej 1 til 17.

Ølholm Vandværk har haft en del brud og nye tilkoblinger på hovedledning på Vejlevej, og derved erfaret at dimissionerne og materialevalg på forsyningsledningen på vores tegninger ikke passer overens med eksisterende ledninger i jorden.
I krydset Vejlevej / Holmdalsvej ved vi ikke hvordan vandledningerne ligger og om afspærringsventiler er tætte

Ølholm Vandværk har derfor valgt at lægge en nu hovedforsyningsledning fra krydset Vejlevej / Holmdalsvej og frem til Omannsvej
De ejendomme som har målerbrønd, vil målerbrønden blive tilsluttet den nye ledning, de ejendomme som ikke har målerbrønd vil der blive monteret en målerbrønd, vandværket tilslutter den eksisterende jordledning til den nye målerbrønd, og flytter vandmåleren ud i målerbrønden.

Arbejdet starter primo august og forventes afsluttet medio september 2022.

Har de spørgsmål til foranstående skal De / du kontakte:
Driftsansvarlig Torben Nielsen på mail: drift@olhvand.dk eller telefon 23 62 20 39

Fjernvarmen:
Vi kan oplyse hvis der er plads i opgravningen vil Tørring Kraftvarmeværk nedlægge fjernvarmerør i samme periode.

Har I spørgsmål til Fjernvarmen skal De / du kontakte
Tørring Kraftvarmeværk på telefon 75 80 19 55 eller Green Project tlf. 40 16 23 09.


Med venlig hilsen

Ølholm Vandværk
Driftsansvarlig
Torben Nielsen
Tlf. 23 62 20 39


31-01-2022

Sms

SMS systemet
Tilmeld jer hos Marie via selvbetjening på: www.midtregnskab.dk - er der problemer med oprettelsen brug mail: kontakt@midtregnskab.dk eller eventuelt tlf.: 21 22 48 80.


Følg også med på...

 

 

Ølholmby.dk

 

Danske Vandværker

 

Hedensted Kommune

 

 

Vi bruger cookies - Accepter - Læs mere om cookies