Ølholm Vandværk

Nyheder


26-10-2021

Normal drift


08-02-2021

Til Den Autoriserede VVS installatøren.


Følgende procedure for tilslutning til Ølholm vandværks vandnet.
Ny installation:
De indsender tilmelding på vedhæftede vandværksbegæring til Ølholm vandværk,
Ved enfamiliehuse: Ølholm vandværk leverer og monterer målerbrønd med afspærringsventiler kontrollerbar kontraventil kategori 2. Målerbrønd monteres ca. en meter inde på matriklen. Der er kun regnet med 1 stk. vandtilslutning på matriklen.
Ved rækkehuse / lejligheder skal der indsendes en blanket for hver boligenhed med oplysning til Ølholm vandværk om, at der skal leveres en fælles vandmåler eller en vandmåler til hvert lejemål.
Ølholm vandværk leverer og monterer målerbrønd med afspærringsventiler kontrollerbar kontraventil kategori 2.
Ølholm vandværk opkræver tilslutningsafgift af boligejer. Når vi har modtaget tilslutningsafgiften får de en tilladelse til at udføre installationen samt en færdigmeldings blanket og den skal indsendes når arbejdet er færdigt. Installationstilladelsen gælder et år så frem andet ikke er aftalt skriftligt.

Vandinstallationen skal udføres efter gældende lovgivning
Husk ingen skjulte samlinger i vægge og gulve.
Husk luftgab mellem sikkerhedsventil og afløbsinstallationen.

Ved renovering af vandinstallation.
De indsender vandværksbegæring til Ølholm vandværk.
Tilmelding / vandværksbegæring skal omhandle borttagning samt anbringelse af sanitet og armaturer m.m. samt om rørinstallationen udskiftes eller om det er en udvidelse af eksisterende anlæg.
Når vandværket har gennemgået det indsendte, vil De herefter få tilsendt en tilladelse til at udføre installationen samt en færdigmeldings blanket. Den skal indsendes når arbejdet er færdig, og installationstilladelsen gælder et år så frem andet ikke er aftalt skriftligt.

Vandinstallationen skal udføres efter gældende lovgivning
Husk ingen skjulte samlinger i vægge og gulve.
Husk luftgab mellem sikkerhedsventil og afløbsinstallationen.

Med venlig hilsen
Ølholm vandværk A.M.B.A.


01-01-2021

Behov for at lukke Stophanen

Ved behov for at lukke for vandet
Efter uheldige episoder, er vi nødt til at henstille til at forbrugeren ikke lukker for vandværkets stophane. Hvis du som forbruger, VVS- installatør eller lign. alligevel lukker for stophanen / afspærringsventil i målerbrønd, så hæfter du også for evt. skader du forvolder.
Du kan som forbruger, som regel, lukke for vandet inde i din ejendom.

Ved behov for at få lukket for stophanen skal vandværket kontaktes
- så kommer vi gerne og lukker for den.
Når der åbnes for vandet igen efter en afbrydelse, kan det første vand, der kommer ud, være lidt misfarvet og grumset. Dette er ufarligt og forsvinder ved brug af vandet.
Lad vandet løbe i et par minutter, så der kommer frisk vand i ledningen ind til huset.


Følg også med på...

 

 

Ølholmby.dk

 

Danske Vandværker

 

Hedensted Kommune

 

 

Vi bruger cookies - Accepter - Læs mere om cookies