Ølholm Vandværk

Nyheder


19-07-2024

Nomal Drift

Normal drift d. 19-07-2024 kl. 07:19


26-05-2024

Sms

SMS systemet samt se dit forbrug
Tilmeld jer hos Marie via selvbetjening på: www.midtregnskab.dk - er der problemer med oprettelsen brug mail: kontakt@midtregnskab.dk eller eventuelt tlf.: 21 22 48 80.


23-02-2024

Til Den Autoriserede VVS installatøren.

Følgende procedure for tilslutning til Ølholm vandværks vandnet.
Ny installation:
De indsender tilmelding på vedhæftede vandværksbegæring til Ølholm vandværk,
Ved enfamiliehuse: Ølholm vandværk leverer og monterer målerbrønd med afspærringsventiler kontrollerbar kontraventil kategori 2. Målerbrønd monteres ca. en meter inde på matriklen. Der er kun regnet med 1 stk. vandtilslutning på matriklen.
Ved rækkehuse / lejligheder skal der indsendes en blanket for hver boligenhed med oplysning til Ølholm vandværk om, at der skal leveres en fælles vandmåler eller en vandmåler til hvert lejemål.
Ølholm vandværk leverer og monterer målerbrønd med afspærringsventiler kontrollerbar kontraventil kategori 2.
Ølholm vandværk opkræver tilslutningsafgift af boligejer. Når vi har modtaget tilslutningsafgiften får de en tilladelse til at udføre installationen samt en færdigmeldings blanket og den skal indsendes når arbejdet er færdigt. Installationstilladelsen gælder et år så frem andet ikke er aftalt skriftligt.

Vandinstallationen skal udføres efter gældende lovgivning
Husk ingen skjulte samlinger i vægge og gulve.
Husk luftgab mellem sikkerhedsventil og afløbsinstallationen.

Ved renovering af vandinstallation.
De indsender vandværksbegæring til Ølholm vandværk.
Tilmelding / vandværksbegæring skal omhandle borttagning samt anbringelse af sanitet og armaturer m.m. samt om rørinstallationen udskiftes eller om det er en udvidelse af eksisterende anlæg.
Når vandværket har gennemgået det indsendte, vil De herefter få tilsendt en tilladelse til at udføre installationen samt en færdigmeldings blanket. Den skal indsendes når arbejdet er færdig, og installationstilladelsen gælder et år så frem andet ikke er aftalt skriftligt.

Vandinstallationen skal udføres efter gældende lovgivning
Husk ingen skjulte samlinger i vægge og gulve.
Husk luftgab mellem sikkerhedsventil og afløbsinstallationen.

Med venlig hilsen
Ølholm Vandværk Andelsselskab


Kontakt driftleder

 

Du er altid velkommen til at kontakte driftlederen ved spørgsmål.

 

Uden for bestyrelsen

Driftleder
Torben Nielsen
Mobil: 23 62 20 39
Mail: drift@olhvand.dk


 

Følg også med på...

 

 

Ølholmby.dk

 

Danske Vandværker

 

Hedensted Kommune