Ølholm Vandværk

Galleriutæt anboringsbøjle


3. Defekt anboringsbøjle


2. Brud på vejlevej


1. Brud på Vejlevej


Filter


Boring


Boring


Vandværket

Kontakt driftleder

 

Du er altid velkommen til at kontakte driftlederen ved spørgsmål.

 

Uden for bestyrelsen

Driftleder
Torben Nielsen
Mobil: 23 62 20 39
Mail: drift@olhvand.dk


 

Følg også med på...

 

 

Ølholmby.dk

 

Danske Vandværker

 

Hedensted Kommune