Ølholm Vandværk

Nyheder


19-01-2022

Normal drift

Vi har aflæst jeres vandmåler d. 29-12-2021


17-11-2021

Service fra Vandværket.

Vi arbejder i vandværket på at få fjernaflæsning af alle målere. Dette er ikke så enkelt som det lyder, i øjeblikket er der en silo der skal nedbrydes og der er leveringstid på nogle antenner (kommer først i 2022).
Som SERVICE vil vi sende en sms til de forbrugere, hvor vi i de registrerede data kan se, at der er et muligt vandspild.

Det pointeres, at det er en uforpligtende service, da vi ikke løbende har data fra alle forbrugere og der er ingen garanti for at man får besked. Det er nu og vil fortsat være FORBRUGERENS ANSVAR at kontroller det løbende forbrug og derved opdage hvis man har utætheder.

Når det hele er omlagt til nyt IT system vil den enkelte forbruger kunne følge sit forbrug via internettet (som de fleste kan i dag med elforbrug). Dette forventes at kunne ske medio 2022, der bliver meldt ud via sms og vor hjemmeside.
Vi sender nu en sms til de forbrugere som vi har telefonnummer til. Disse numre vil ud over besked om mulig lækage også blive brugt til at annoncer eventuel lukning af vand for visse områder ved reparation eller ledningsbrud.

Får man ikke en sms i de kommende dage anbefaler vi at man registrerer sig på:
www.midtregnskab.dk / ”SMS OG EMAIL-SERVICE”


30-10-2021

Undgå vandspild.

Brug ikke mere vand end nødvendigt.
Vi har fået opsat digitale målere, hvilket medfører, at det på et tidspunkt bliver muligt for den enkelte forbruger at følge sit forbrug løbende via PC eller lignende, og således kan kontrollere at man ikke har vandspild.
Men Rom blev ikke bygget på en dag – og vi arbejder med valg af leverandør til disse muligheder. Men vi i vandværket kan via udskrifter se, at der er flere forbrugere der har et muligt vandspild.
DERFOR kan vi ikke opfordre nok til at man løbende kontrollerer sit forbrug ved fysisk kontrol af måleren.
Det kan gøres enkelt, måleren skal stå helt stille når der er lukket for alt vand.
Det er og bliver den enkelte forbrugerens ansvar hvis der sker vandspild, og bare en vandhane der drypper kan blive en dyr fornøjelse når der både skal betales for vand, afgifter og spildevand.
DERFOR TJEK JERES VANDMÅLERE.


08-02-2021

Til Den Autoriserede VVS installatøren.


Følgende procedure for tilslutning til Ølholm vandværks vandnet.
Ny installation:
De indsender tilmelding på vedhæftede vandværksbegæring til Ølholm vandværk,
Ved enfamiliehuse: Ølholm vandværk leverer og monterer målerbrønd med afspærringsventiler kontrollerbar kontraventil kategori 2. Målerbrønd monteres ca. en meter inde på matriklen. Der er kun regnet med 1 stk. vandtilslutning på matriklen.
Ved rækkehuse / lejligheder skal der indsendes en blanket for hver boligenhed med oplysning til Ølholm vandværk om, at der skal leveres en fælles vandmåler eller en vandmåler til hvert lejemål.
Ølholm vandværk leverer og monterer målerbrønd med afspærringsventiler kontrollerbar kontraventil kategori 2.
Ølholm vandværk opkræver tilslutningsafgift af boligejer. Når vi har modtaget tilslutningsafgiften får de en tilladelse til at udføre installationen samt en færdigmeldings blanket og den skal indsendes når arbejdet er færdigt. Installationstilladelsen gælder et år så frem andet ikke er aftalt skriftligt.

Vandinstallationen skal udføres efter gældende lovgivning
Husk ingen skjulte samlinger i vægge og gulve.
Husk luftgab mellem sikkerhedsventil og afløbsinstallationen.

Ved renovering af vandinstallation.
De indsender vandværksbegæring til Ølholm vandværk.
Tilmelding / vandværksbegæring skal omhandle borttagning samt anbringelse af sanitet og armaturer m.m. samt om rørinstallationen udskiftes eller om det er en udvidelse af eksisterende anlæg.
Når vandværket har gennemgået det indsendte, vil De herefter få tilsendt en tilladelse til at udføre installationen samt en færdigmeldings blanket. Den skal indsendes når arbejdet er færdig, og installationstilladelsen gælder et år så frem andet ikke er aftalt skriftligt.

Vandinstallationen skal udføres efter gældende lovgivning
Husk ingen skjulte samlinger i vægge og gulve.
Husk luftgab mellem sikkerhedsventil og afløbsinstallationen.

Med venlig hilsen
Ølholm vandværk A.M.B.A.


Følg også med på...

 

 

Ølholmby.dk

 

Danske Vandværker

 

Hedensted Kommune