Ølholm Vandværk

Vandprøve analyse:

Prøveid: Prøvedato: Prøveudtagningssted: Formål: Omfang: Laboratorie: Journalnr.: Bemærkning:

2027559 2022-07-21 09:48:00 Afgang Vandværk
drikkevandskontrol, afgang fra vandværket Driftskontrol Eurofins Vand Miljø A/S 835-2021-80943853 Afgang Vandværk


Stof: Mængde: Min.: Max.: Målegrænse: Metode:


Kemiske hovedbestanddele:

Ammoniak+ammonium <0,005 mg/l 0,005 SM 17 udg. 4500

Calcium 85,000 mg/l 0,500 DS/ISO 17294-2

Carbondioxid, aggr. <2,000 mg/l 2,000 DS 236

Dihydrogensulfid <0,020 mg/l 0,020 DS 278

Hydrogencarbonat 243,000 mg/l 3,000 DS 9963

Ikke flygtigt organisk kulstof 0,830 mg/l 0,100 DS/EN 1484

Jern <0,010 mg/l 0,010 ICP-AES, SM3120

Magnesium 5,400 mg/l 0,100 DS/ISO 17294-2

Mangan <0,002 mg/l 0,002 DS/ISO 17294-2

Methan <0,005 mg/l 0,005 GC, FID

Nitrat 2,400 mg/l 0,300 SM 17 udg. 4500

Nitrit <0,001 mg/l 0,001 SM 17 udg. 4500

Oxygen indhold 8,900 mg/l 0,100 DS/EN 5814


Mikrobiologiske parametre:

Coliforme bakterier ved 37grader. <1,000 antal/100 ml 1,000 DS/EN ISO 9308-2:2012

Escherichia coli <1,000 antal/100 ml 1,000 DS/EN ISO 9308-2:2012

Intestinal enterokokker <1,000 antal/100 ml 1,000 ISO 7899/2

Kimtal ved 22 grader 12,000 antal/ml 1,000 DS/EN ISO 6222


Perfluorerede stoffer:

PFAS (sum af PFOA, PFOS, PFNA og PFHxS) <0,000 µg/l 0,000 DIN 38407-42


Tilstandsparametre:

Hårdhed, total 13,000 grader dH 0,100 DS/ISO 17294-2

Konduktivitet 49,000 mS/m 15,000 DS/EN 27888:2003 mod. (beregnet ved 20oC)

Temperatur 10,000 grader C 0,000 Ikke oplyst

pH 7,500 pH 0,000 DS/EN ISO 10523


:

6:2 Fluortelomersulfonsyre (lineær) <0,001 µg/l 0,001 DIN 38407-42

Perfluorbutansulfonsyre (lineær) <0,001 µg/l 0,001 DIN 38407-42

Perfluorbutansyre (lineær) 0,002 µg/l 0,001 DIN 38407-42

Perfluordecansyre (lineær) <0,001 µg/l 0,001 DIN 38407-42

Perfluorheptansyre (lineær) <0,001 µg/l 0,001 DIN 38407-42

Perfluorhexansulfonsyre <0,000 µg/l 0,000 DIN 38407-42

Perfluorhexansyre (lineær) <0,001 µg/l 0,001 DIN 38407-42

Perfluornonansyre <0,000 µg/l 0,000 DIN 38407-42

Perfluoroctansulfonamid <0,001 µg/l 0,001 DIN 38407-42

Perfluoroctansulfonsyre <0,000 µg/l 0,000 DIN 38407-42

Perfluoroctansyre <0,000 µg/l 0,000 DIN 38407-42

Perfluorpentansyre (lineær) <0,001 µg/l 0,001 DIN 38407-42

Sum af PFAS, 12 stoffer 0,002 µg/l 0,000 DIN 38407-42


Kontakt driftleder

 

Du er altid velkommen til at kontakte driftlederen ved spørgsmål.

 

Uden for bestyrelsen

Driftleder
Torben Nielsen
Mobil: 23 62 20 39
Mail: drift@olhvand.dk


 

Følg også med på...

 

 

Ølholmby.dk

 

Danske Vandværker

 

Hedensted Kommune