lholm Vandvrk

Vandprve analyse:

Prveid: Prvedato: Prveudtagningssted: Forml: Omfang: Laboratorie: Journalnr.: Bemrkning:

2102404 2023-04-28 09:00:00 lholm Vandvrk - Stenagervej 7, taphane
Stenagervej 7
Drikkevandskontrol, udtaget ved forbrugers taphane uden gennemskyl Gruppe A+B parametre Eurofins Vand Milj A/S 835-2022-81218543 Kkken


Stof: Mngde: Min.: Max.: Mlegrnse: Metode:


Kemiske hovedbestanddele:

Ammoniak+ammonium 0,011 mg/l 0,050 0,005 SM 17 udg. 4500

Chlorid 21,000 mg/l 250,000 1,000 ISO 15923-1

Farvetal-Pt 1,100 mg Pt/l 15,000 1,000 DS/EN ISO 7887

Fluorid 0,210 mg/l 1,500 0,050 DS/ISO/TS 15923-2:2017

Ikke flygtigt organisk kulstof 0,850 mg/l 4,000 0,100 DS/EN 1484:1997

Jern <0,010 mg/l 0,200 0,010 ICP-AES, SM3120

Mangan <0,002 mg/l 0,050 0,002 DS/ISO 17294-2

Natrium 11,000 mg/l 175,000 0,100 DS/ISO 17294-2

Nitrat 0,630 mg/l 50,000 0,300 DS/ISO 15923-1:2013, mod.

Nitrit <0,001 mg/l 0,100 0,001 ISO 15923-1

Sulfat 18,000 mg/l 250,000 0,500 ISO 15923-1

Turbiditet 0,050 FTU 1,000 0,050 DS/EN ISO 7027-1:2016


Mikrobiologiske parametre:

Coliforme bakterier ved 37grader. <1,000 antal/100 ml 0,000 1,000 DS/EN ISO 9308-2:2012

Escherichia.coli <1,000 antal/100 ml 0,000 1,000 DS/EN ISO 9308-2:2012

Intestinal enterokokker <1,000 antal/100 ml 0,000 1,000 ISO 7899/2

Kimtal ved 22 grader 4,000 antal/ml 200,000 1,000 DS/EN ISO 6222


Organisk mikroforurening:

1,1,1,2-tetrachlorethan <0,020 g/l 0,020 GC/MS, Purge and trap

1,1,1-trichlorethan <0,020 g/l 1,000 0,020 GC/MS, Purge and trap

1,1,2,2-Tetrachlorethan <0,020 g/l 1,000 0,020 GC/MS, Purge and trap

1,1,2-Trichlorethan <0,020 g/l 1,000 0,020 GC/MS, Purge and trap

1,1-Dichlorethylen <0,020 g/l 1,000 0,020 GC/MS, Purge and trap

1,2-Dichlorethan <0,020 g/l 1,000 0,020 GC/MS, Purge and trap

Acrylamid <0,050 g/l 0,100 0,050 LC/MS/MS

Benz(a)pyren <0,003 g/l 0,010 0,003 GC/MS

Benz(b)fluoranthen <0,005 g/l 0,100 0,005 GC/MS

Benz(ghi)perylen <0,005 g/l 0,100 0,005 GC/MS

Benz(k)fluoranthen <0,005 g/l 0,100 0,005 GC/MS

Benzen <0,020 g/l 1,000 0,020 GC/MS, Purge and trap

Cis-1,2-dichlorethylen <0,020 g/l 1,000 0,020 GC/MS, Purge and trap

Dichlormethan <0,020 g/l 1,000 0,020 GC/MS, Purge and trap

Fluoranthen <0,005 g/l 0,100 0,005 GC/MS

Indeno(1,2,3-cd)pyren <0,005 g/l 0,100 0,005 GC/MS

Tetrachlorethylen <0,020 g/l 1,000 0,020 GC/MS, Purge and trap

Trans-1,2-dichlorethen <0,020 g/l 1,000 0,020 GC/MS, Purge and trap

Trichlorethylen <0,020 g/l 1,000 0,020 GC/MS, Purge and trap

Trichlormethan <0,020 g/l 1,000 0,020 GC/MS, Purge and trap

Vinylchlorid <0,020 g/l 0,300 0,020 GC/MS, Purge and trap


Perfluorerede stoffer:

PFAS (sum af PFOA, PFOS, PFNA og PFHxS) <0,000 g/l 0,000 DIN 38407-42


Pesticider, nedbrydningsprodukter og beslgtede stoffer:

1,2,4-Triazol <0,010 g/l 0,100 0,010 LC/MS/MS

2,6-Dichlorbenzamid <0,010 g/l 0,100 0,010 LC/MS/MS

2,6-Dichlorbenzosyre <0,010 g/l 0,100 0,010 LC/MS/MS

2-(2,6-dichlorphenoxy)propionsyre <0,010 g/l 0,100 0,010 LC/MS/MS

4-(tert-Butylamino)-6-hydroxy-1-methyl-1,3,5-triazin-2(1H)-one <0,010 g/l 0,010 LC/MS/MS

4-CPP <0,010 g/l 0,100 0,010 LC/MS/MS

4-Nitrophenol <0,020 g/l 0,100 0,020 LC/MS/MS

6-(tert-Butylamino)-1,3,5-triazine-2,4-diol <0,010 g/l 0,010 LC/MS/MS

Alachlor ESA <0,010 g/l 0,100 0,010 LC/MS/MS

Aldrin <0,010 g/l 0,030 0,010 GC/MS/MS

Aminomethylphosphorsyre <0,010 g/l 0,100 0,010 LC/MS/MS

Atrazin <0,010 g/l 0,100 0,010 LC/MS/MS

Bentazon <0,010 g/l 0,100 0,010 LC/MS/MS

DEIA <0,010 g/l 0,100 0,010 LC/MS/MS

Desethyl-atrazin <0,010 g/l 0,100 0,010 LC/MS/MS

Desethyl-hydroxyatrazin <0,010 g/l 0,100 0,010 LC/MS/MS

Desisopropyl-atrazin <0,010 g/l 0,100 0,010 LC/MS/MS

Desisopropyl-hydroxyatrazin <0,010 g/l 0,100 0,010 LC/MS/MS

Desphenyl chloridazon <0,010 g/l 0,100 0,010 LC/MS/MS

Dichlobenil <0,010 g/l 0,100 0,010 GC/MS/MS

Dichlorprop <0,010 g/l 0,100 0,010 LC/MS/MS

Didealkyl-hydroxyatrazin <0,010 g/l 0,100 0,010 LC/MS/MS

Dieldrin <0,010 g/l 0,030 0,010 GC/MS/MS

Dimethachlor ESA <0,010 g/l 0,100 0,010 LC/MS/MS

Dimethachlor OA <0,010 g/l 0,100 0,010 LC/MS/MS

Ethylenthiourea <0,010 g/l 0,100 0,010 LC/MS/MS

Glyphosat <0,100 g/l 0,100 0,100 LC/MS/MS

Heptachlor <0,010 g/l 0,030 0,010 GC/MS/MS

Heptachlorepoxid <0,010 g/l 0,030 0,010 GC/MS/MS

Hexazinon <0,010 g/l 0,100 0,010 LC/MS/MS

Hydroxy-atrazin <0,010 g/l 0,100 0,010 LC/MS/MS

Imazalil <0,010 g/l 0,100 0,010 LC/MS/MS

MCPA <0,010 g/l 0,100 0,010 LC/MS/MS

Mechlorprop <0,010 g/l 0,100 0,010 LC/MS/MS

Metamitron-desamino <0,010 g/l 0,100 0,010 LC/MS/MS

Metazachlor ESA <0,010 g/l 0,100 0,010 LC/MS/MS

Metazachlor OA <0,010 g/l 0,100 0,010 LC/MS/MS

Methyl-desphenyl-chloridazon <0,010 g/l 0,100 0,010 LC/MS/MS

N,N-Dimethylsulfamid <0,010 g/l 0,100 0,010 LC/MS/MS

Propachlor ESA <0,010 g/l 0,100 0,010 LC/MS/MS

Simazin <0,010 g/l 0,100 0,010 LC/MS/MS

Simazin, hydroxy- <0,010 g/l 0,100 0,010 LC/MS/MS

TFMP <0,010 g/l 0,100 0,010 LC/MS/MS

Terbuthylazin-desethyl <0,010 g/l 0,100 0,010 LC/MS/MS


Tilstandsparametre:

Konduktivitet 42,000 mS/m 30,000 15,000 DS/EN 27888:2003 mod. (beregnet ved 20oC)

Temperatur 11,600 grader C 0,000 Ikke oplyst

pH 7,300 pH 7,000 8,500 0,000 DS/EN ISO 10523


Uorganiske sporstoffer:

Aluminium 3,600 g/l 100,000 0,200 DS/ISO 17294-2

Antimon <0,200 g/l 2,000 0,200 DS/ISO 17294-2

Arsen 0,150 g/l 5,000 0,030 DS/ISO 17294-2

Bly 0,880 g/l 5,000 0,025 DS/ISO 17294-2

Bor 25,000 g/l 1.000,000 1,000 DS/ISO 17294-2

Cadmium <0,003 g/l 2,000 0,003 DS/ISO 17294-2

Chrom <0,030 g/l 20,000 0,030 DS/ISO 17294-2

Cyanid, total <1,000 g/l 50,000 1,000 DS/EN ISO 14403

Kobber 40,000 g/l 100,000 0,030 DS/ISO 17294-2

Kobolt <0,040 g/l 5,000 0,040 DS/ISO 17294-2

Kvikslv <0,001 g/l 1,000 0,001 Atomfluorescens

Nikkel 0,320 g/l 20,000 0,030 DS/ISO 17294-2

Selen <0,050 g/l 10,000 0,050 DS/ISO 17294-2

Zink 32,000 g/l 100,000 0,300 DS/ISO 17294-2


:

(2,6-dimethyl-phenylcarbamoyl)-methansulfonsyre <0,010 g/l 0,010 LC/MS/MS

2,4-Dichlorphenol <0,010 g/l 0,100 0,010 GC/MS/MS

2,6-Dichlorphenol <0,010 g/l 0,100 0,010 GC/MS/MS

4-Bis-amido-3,5,6-trichlorobenzenesulfonat <0,010 g/l 0,010 LC/MS/MS

6:2 Fluortelomersulfonsyre <0,001 g/l 0,100 0,001 DIN 38407-42

Chlorothalonilamid sulfonsyre (R417888) <0,010 g/l 0,010 LC/MS/MS

Epichlorhydrin <0,050 g/l 0,100 0,050 GC/MS, Purge and trap

Metaldehyd <0,010 g/l 0,010 LC/MS/MS

Monuron <0,010 g/l 0,010 LC/MS/MS

Pentachlorphenol <0,010 g/l 0,010 0,010 GC/MS/MS

Perfluorbutansulfonsyre <0,001 g/l 0,100 0,001 DIN 38407-42

Perfluorbutansyre <0,001 g/l 0,100 0,001 DIN 38407-42

Perfluordecansyre <0,001 g/l 0,100 0,001 DIN 38407-42

Perfluorheptansyre <0,001 g/l 0,100 0,001 DIN 38407-42

Perfluorhexansulfonsyre <0,000 g/l 0,002 0,000 DIN 38407-42

Perfluorhexansyre <0,001 g/l 0,100 0,001 DIN 38407-42

Perfluornonansyre <0,000 g/l 0,002 0,000 DIN 38407-42

Perfluoroctansulfonamid <0,001 g/l 0,100 0,001 DIN 38407-42

Perfluoroctansulfonsyre <0,000 g/l 0,002 0,000 DIN 38407-42

Perfluoroctansyre <0,000 g/l 0,002 0,000 DIN 38407-42

Perfluorpentansyre <0,001 g/l 0,100 0,001 DIN 38407-42

Sum af PFAS, 12 stoffer <0,000 g/l 0,000 DIN 38407-42

Trifluoreddikesyre <0,050 g/l 9,000 0,050 LC/MS/MS

[(2,6-Dimethylphenyl)(2-sulfoacetyl)amino]eddikesyre <0,010 g/l 0,010 LC/MS/MS

t-Sulfinyleddikesyre <0,010 g/l 0,010 LC/MS/MS


Kontakt driftleder

 

Du er altid velkommen til at kontakte driftlederen ved spørgsmål.

 

Uden for bestyrelsen

Driftleder
Torben Nielsen
Mobil: 23 62 20 39
Mail: drift@olhvand.dk


 

Følg også med på...

 

 

Ølholmby.dk

 

Danske Vandværker

 

Hedensted Kommune

 

 

Vi bruger cookies - Accepter - Ls mere om cookies