Ølholm Vandværk

Vandprøve analyse:

Prøveid: Prøvedato: Prøveudtagningssted: Formål: Omfang: Laboratorie: Journalnr.: Bemærkning:

2116143 2023-08-15 07:53:00 Ølholm Vandværk - Vandværket
drikkevandskontrol, afgang fra vandværket Mikrobiologisk kontrol Eurofins Vand Miljø A/S 835-2023-81254550 Afgang Vandværk


Stof: Mængde: Min.: Max.: Målegrænse: Metode:


Kemiske hovedbestanddele:

Ammoniak+ammonium <0,005 mg/l 0,005 SM 17 udg. 4500

Calcium 83,000 mg/l 0,500 DS/ISO 17294-2

Carbondioxid, aggr. 2,000 mg/l 2,000 DS 236

Dihydrogensulfid <0,020 mg/l 0,020 DS 278

Hydrogencarbonat 240,000 mg/l 3,000 DS 9963

Ikke flygtigt organisk kulstof 0,940 mg/l 0,100 DS/EN 1484:1997

Jern <0,010 mg/l 0,010 DS/ISO 17294-2

Magnesium 7,000 mg/l 0,100 DS/ISO 17294-2

Mangan <0,002 mg/l 0,002 DS/ISO 17294-2

Methan <0,005 mg/l 0,005 GC, FID

Nitrat 1,200 mg/l 0,300 DS/ISO 15923-1:2013, mod.

Nitrit <0,001 mg/l 0,001 ISO 15923-1

Oxygen indhold 7,800 mg/l 0,100 DS/EN ISO 5814:2012


Mikrobiologiske parametre:

Coliforme bakterier ved 37grader. <1,000 antal/100 ml 1,000 DS/EN ISO 9308-2:2012

Escherichia coli <1,000 antal/100 ml 1,000 DS/EN ISO 9308-2:2012

Intestinal enterokokker <1,000 antal/100 ml 1,000 ISO 7899/2

Kimtal ved 22 grader <1,000 antal/ml 1,000 DS/EN ISO 6222


Tilstandsparametre:

Hårdhed, total 13,000 grader dH 0,100 DS/ISO 17294-2

Konduktivitet 45,000 mS/m 15,000 DS/EN 27888:2003 mod. (beregnet ved 20oC)

pH 7,300 pH 0,000 DS/EN ISO 10523


Kontakt driftleder

 

Du er altid velkommen til at kontakte driftlederen ved spørgsmål.

 

Uden for bestyrelsen

Driftleder
Torben Nielsen
Mobil: 23 62 20 39
Mail: drift@olhvand.dk


 

Følg også med på...

 

 

Ølholmby.dk

 

Danske Vandværker

 

Hedensted Kommune