Ølholm Vandværk

Udskiftning af måler

 

De vil blive informeret om udskiftningen af Deres måler på vores hjemmeside samt på www.oelholmby.dk

Det er vigtigt at I tjekker jeres installation inden vi møder op. 

Målerinstallationen samt vvs installationen skal opfylde gældende lovgivning for vandinstallationer. Det er en forudsætning, at afspærringsventiler før og efter vandmåler fungerer.

De bedes udfylde  blanketten vandmåler, som  findes under Installationstilladelser og aflevere/sende den til os, da vi mangler mange anmeldelser fra den aut. VVS installatør, om tappesteder på Jeres installation. Vi skal bruge oplysningerne for at kunne beregne den rigtige målerstørrelse samt ledningsnet og vandtryk i vores hovedledninger. 

Når vandmåleren er udskiftet, vil du få udleveret en seddel med oplysning om dato, ny målernummer samt aflæsning på nedtaget  måler.           

 

Check hanen før måleren
Den hane/ventil, der er placeret før vandmåleren, skal fungere, så der kan lukkes for vandet i forbindelse med udskiftning af vandmåler. 

 

Kan ventilen/hanen ikke lukkes, skal den udskiftes, før der laves aftaler med vandværket om målerudskiftninger. 

 

Placering af vandmåler
Det er vigtigt, at vandmålere er opsat korrekt, så der kan udføres reparationer og aflæsninger. Vær opmærksom på at opsætning af skabe og andre møbler omkring vandmåleren ikke er hensigtsmæssigt, da det kan hindre adgangen til vandmåleren.


 


Det er til enhver tid vandværket som kan afgøre, hvorvidt en vandmåler sidder korrekt. Spørgsmål til opsætning kan rettes til Vandværket Kan vandinstallationerne ikke tåle en målerudskiftning, er det udelukkende ejendommens ejer der er ansvarlig for udbedring og betaling herfor.


Kontakt driftleder

 

Du er altid velkommen til at kontakte driftlederen ved spørgsmål.

 

Uden for bestyrelsen

Driftleder
Torben Nielsen
Mobil: 23 62 20 39
Mail: drift@olhvand.dk


 

Følg også med på...

 

 

Ølholmby.dk

 

Danske Vandværker

 

Hedensted Kommune

 

 

Vi bruger cookies - Accepter - Læs mere om cookies